BENDRADARBIAVIMO IR KEITIMOSI ŽINIOMIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

BENDRADARBIAVIMO IR KEITIMOSI ŽINIOMIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SRITYJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-012
  • Projekto laikotarpis: 2015-10-01 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
Panaudota projekto lėšų suma 54933.58
Paramos suma 88381.69
Bendra projekto vertė
56340.31
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Šiuolaikinėje dinamiškoje visuomenėje suaugusieji turi nuolat tobulėti ir mokytis, nes tik taip jie sugebės prisitaikyti prie pokyčių ir besikeičiančių reikalavimų. Suaugusiųjų mokymas(is) yra viena iš pagrindinių prielaidų norint kurti konkurencingą ir dinamišką, žiniomis grįstą ekonomiką. Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas tampa ypač aktualus, nes nuo to priklauso jų dalyvavimo mokyme(si) lygis ir motyvacija. Švietimas ir mokymas yra svarbūs veiksniai siekiant Lisabonos strategijos tikslų – didesnio ekonomikos augimo, konkurencingumo ir socialinės integracijos. Pažymėtina, jog būtina didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi, tačiau būtina nepamiršti ir tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas. Nes dėl prastos kokybės suaugusiųjų mokymo paslaugų sulaukiama menkų mokymosi rezultatų. Suaugusiųjų mokymo srityje dirbančių asmenų profesinis tobulėjimas turi labai daug įtakos suaugusiųjų mokymosi kokybei. Suaugusiųjų mokymo personalo pradinio parengimo turinio ir procesų nustatymui yra skiriama mažai dėmesio. Norint padidinti dalyvavimą būtina gerinti suaugusiųjų mokymo kokybę. Veiksmingo mokymo skatinimo priemonės apima mokymosi vietų prieinamumą, atvirojo ir nuotolinio mokymosi paslaugas atokiose vietovėse gyvenantiems asmenims, informaciją ir gaires, specializuotas programas ir lanksčią mokymo tvarką. Todėl siekiant prisidėti prie pagrindinio programos tikslo buvo suformuotas projekto tikslas – skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą, ugdant ir tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą projekto ribose yra numatyta plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas organizuojant suaugusiųjų mokymą, gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje tarp švietimo darbuotojų ir švietimų teikėjų, stiprinant jų gebėjimus bei užtikrinti projekto viešinimo sklaidą.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX