Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus

Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-017
  • Projekto laikotarpis: 2015-10-01 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Panaudota projekto lėšų suma 98452.51
Paramos suma 86665.66
Bendra projekto vertė
101959.60
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Projekto "Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus" tikslas - didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas naujų mokymo metodų taikymo srityje. Siekiant šio tikslo projekte numatyta gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje tarp švietimo darbuotojų ir švietimo teikėjų, stiprinti jų gebėjimus stažuotės Norvegijoje metu, bendradarbia veiksmų plano kūrimo metu, kartų su Lietuvos ir Norvegijos partneriais dalyvauti masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo strategijos planavimo etape, rengiant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo metodiniusi nurodymus bei praktinių mokymų metu. Norvegų patirties pritaikymas Lietuvos ir Norvegijos institucijų bendradarbiavimo kontekste yra labai svarbu šiame projekte, kadangi Norvegijos institucijos atstovai "Flexible Education Norway" turi didelę patirtį taikant inovatyvius el.mokymosi metodus bei turi patirties masinių atvirų internetinių kursų kūrime ir teikime, strategiškai turi apsirašę kokybės rodiklius kaip kurti ir teikti masinius atvirus internetinio mokymo kursus. Lietuvoje turime puikiai išvystytą technologinę (IKT) infrastruktūrą tačiau paproblema vis dar lieka kokybę nusakantys masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo strateginiai dokumentai bei nėra parengti metodiniai nurodymai kaip taikyti Lietuvoje naudojamus edukacinius įrankius ir priemones kaip metodiškai kokybiškai sukurti atvirą internetinį kursą. Sprendžiant šią problemą projekte numatyta sukurti: Bendradarbiavimo veiksmų planą, masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo strategiją (elektroninę interaktyvią knygą), Masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo metodinius nurodymus (masinį atvirą internetinį kursą), suorganizuoti mokymus suaugusiems švietimo institucijų darbuotojams, sukurti projekto svetainę Norvegų patirties pritaikymo Lietuvos ir Norvegijos institucijų bendradarbiavimo kontekste, gerosios praktikos pavyzdžių apsikeitimui ir veiklų bei rezultatų viešinimui bei Norvegijos - Lietuvos pedagogų virtualaus bendradarbiavimo renginių organizavimui. Gerosios praktikos kuriant masinius internetinius kursus apsikeitimas tarp Norvegijos ir Lietuvos institucijų vyks tarptautinėje konferencijoje, Lietuvoje projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje kur partneriai pristatys sukurtus rezultatus, sukurti rezultatai taip pat bus pristatomi tarptautinėse konferencijose parengiant straipsnius bei dalomąją medžiagą. Propjekto tikslinė grupė: mokytojai, atstovaujantys atskirų dalykų mokytojų asociacijas; suaugusiųjų švietimo centrų vadybinis ir pedagoginis personalas; savivaldybių švietimo centrų darbuotojai; neformalaus švietimo teikėjų darbuotojai. Projektu bus įgyvendinamas mokymo (mokymosi) metodų modernizavimas siekiant gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje tarp švietimo darbuotojų ir švietimo teikėjų, stiprinti jų gebėjimus, plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas organizuoti suaugusiųjų mokymą. Vienas iš naujausių mokymosi metodų yra atvirasis mokymasis grįstas atvirų švietimo išteklių naudojimu, esminis susidomėjimo objektas - potencialus prieigos pagerinimas prie aukštojo mokslo ir mokymosi visą gyvenimą, užtikrinant švietimo kokybę (ypač besivystančiose šalyse) ir tiekiant aukštojo mokslo paslaugas daug žemesne kaina už tradicinį aukštąjį mokslą. Analizuojant masinių atvirų interentinių kursų kūrimo ir teikimo metodus mokslininkai teigiai, kad šis metodas vystysis, tobulės, nes vis daugiau aukštojo mokslo institucijų prisijungs prie šios iniciatyvos ir teiks kursus.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX