Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-003
  • Projekto laikotarpis: 2015-10-01 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: VšĮ "Pažangos projektai"
Panaudota projekto lėšų suma 100824.26
Paramos suma 86595.97
Bendra projekto vertė
101877.61
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

2014 m. Lietuvos policijoje pradėjo dirbti 50 bendruomenės pareigūnų. Iki 2014 m. spalio mėnesio jų skaičius išaugo iki 100 ir turi tendenciją augti toliau. Šiems pareigūnams keliamas tikslas - kuo daugiau visuomenės narių įtraukti į viešosios tvarkos ir aplinkos saugumo stiprinimo veiklą. Vis dėlto Lietuvoje ne tik neapibrėžtos ir neišgrynintos šių pareigūnų būtinosios kompetencijos, tačiau taip pat stinga ir metodinės medžiagos bei suaugusiųjų švietimą vykdančių darbuotojų, kurie galėtų kompetentingai paruošti ir konsultuoti, mokyti kvalifikuotus bendruomenės pareigūnus. Todėl šiuo metu bendruomenės pareigūnų pareigas eina specialiai tam neparengti pareigūnai, stokojantys jų tiesioginei veiklai būtinų kompetencijų ir gebėjimų. Tai lemia, kad nusikalstamumas Lietuvoje nemažėja (2013 m. šalyje registruota 84 970 nusikalstamų veikų, t.y. 3 proc. daugiau nei 2012 m.), o visuomenė nėra saugi. Lietuvos policijos departamento duomenimis, 2013 m. Lietuvoje pasitikėjimas policija siekia 69 proc., o policijos darbą teigiamai vertina 64 proc. šalies gyventojų. Pagal šiuos rodiklius Lietuva užima 10-14 vietas tarp Europos valstybių (remiantis European Social Survey (2012) ir Eurostat duomenimis). Norvegijoje bendruomenių nariai glaudžiai bendradarbiauja su policijos pareigūnais ir labai aktyviai dalyvauja kuriant bei užtikrinant viešąjį saugumą. Visa tai lemia žemą nusikalstamumo lygį šioje šalyje, o pasitikėjimas policija Norvegijoje yra vienas iš aukščiausių visoje Europoje – pagal šiuos rodiklius Norvegija Europoje užima 1-4 vietas (remiantis European Social Survey (2012) ir Eurostat duomenimis). Projektu siekiama perimti ir Lietuvoje adaptuoti gerąją Norvegijos suaugusiųjų švietimo sistemos, skirtos policijos ir bendruomenės bendradarbiavimo stirpinimui, patirtį. Projektą įgyvendina VšĮ "Pažangos projektai" kartu su partneriu suaugusiųjų mokymo įstaiga Norvegijoje (Stintillo Karine Skinner) ir partneriu Lietuvoje (Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Marijampolės poskyriu). Projekto metu bus sukurtas "Suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje gerosios praktikos vadovas" (toliau - Vadovas). Vadovas yra metodinė priemonė, kurios pagrindu bus plėtojama suaugusiųjų švietimo sistema, akcentuojant pareigūnų ir bendruomenės bendardarbiavimo didinimą, nustatomos bendruomenės pareigūnų būtinosios kompetencijos bei jų įgijimo procesas. Tai pasitarnaus pagrindinių šių pareigūnų darbinės veiklos principų ir metodų išgryninimui. Projekto metu bendruomenės pareigūnai, suaugusiųjų švietimo darbuotojai, vykdantys suaugusiųjų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo bendradarbiavimo su socialiniais partnerisi srityje bus aktyviai konsultuojami, jiems perduodant ir Norvegijos patirtį srityje. Tai leis užtikrinti geresnę bendruomenės pareigūnų veiklos kokybę, aktyviau įtraukti visuomenę dalyvauti viešojo saugumo kūrime. Dėl šių procesų sumažėtų nusikalstamumo lygis bei išaugtų visuomenės pasitikėjimas policija. Projekto tikslinės grupės: bendruomenės pareigūnai, suaugusiųjų švietimo darbuotojai, vykdantys švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Projekto tikslas - Tobulinti suaugusiųjų ir andragogų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Projekto uždaviniai: 1.1. Rekomendacijų dėl suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje modelio sukūrimo parengimas, remiantis Norvegijos patirtimi. 1.2. Andragogų metodinis parengimas vykdyti suaugusiųjų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje. Projekto veiklos: 1.1.1. Suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje gerosios praktikos vadovo parengimas. 1.1.2. Stažuotės į Norvegiją organizavimas. 1.1.3. Gerosios Norvegijos patirties seminaro suaugusiųjų švietimo viešojo saugumo užtikrinimo srityje organizavimas. 1.2.1. Bendruomenės pareigūnų konsultavimasi taikyti gerosios praktikos vadovo rekomendacijas. 1.2.2. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų, vykdančių suaugusiųjų švietimą viešojo saugumo užtikrinimo srityje, konsultavimas

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX