Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą

Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą
  • Projekto kodas: NOR-LT13-NTA-01-TF-01-003
  • Projekto laikotarpis: 2013-12-19 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Nacionalinė teismų administracija
Panaudota projekto lėšų suma 1808391.88
Paramos suma 1813490.00
Bendra projekto vertė
1813490.00
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Norvegijos teismų adminsitracija
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Lietuvos teismai susiduria su saugumo užtikrinimo problema. Lietuvoje nėra metodikos , kaip dirbti su liudytojais ir nusikaltimo aukomis, kuri užtikrintų šių socialiai pažeidžiamų grupių visavertį ir saugų dalyvavimą teismo procese. Šiuo projektu siekiama didinti teismų saugumą techninėmis priemonėmis ir sustiprinti paramą liudytojams ir nusikaltimo aukoms teismo proceso metu. Projekto veiklos yra viena nuo kitos neatsiejamos, kadangi vienos veiklos rezultatai lemia kitos veiklos vykdymo pradžią. Projekto tikslų siekiama dalijantis gerąja praktika tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu: organizuojant pažintinius vizitus į Norvegijos teismus ir teismų administraciją, bendradarbiaujant su užsienio šalių ekspertais rengiant metodinį leidinį, skirtą tinkamam elgesiui formuoti su pažeidžiamomis grupėmis, sukuriant informacinį lankstinuką, skirtą pažeidžiamoms asmenų grupėms. Projekto metu bus parengta Lietuvos teismų saugumo principų galimybių studija, įsigyta techninė įranga, užtikrinanti saugumą teismo pastatuose, parengtas metodinis leidinys, skirtas teismų darbuotojams, dirbantiems su technine saugumo įranga, naudojant šiuolaikines informacines technologijas sukurta virtuali teismo posėdžių salė, sudaranti galimybę apžiūrėti posėdžio salę, suprasti teismo posėdžių eigą ir procesą. Projekto metu planuojami mokymai NTA ir teismų atstovams, per kuriuos bus formuojami darbuotojų gebėjimai tinkamai elgtis ir dirbti tiesiogiai su nusikaltimo aukomis ir liudytojais.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX