Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas
  • Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-01-002
  • Projekto laikotarpis: 2014-08-27 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "SVEIKATOS EKONOMIKOS CENTRAS"
Panaudota projekto lėšų suma 404644.74
Paramos suma 417837.13
Bendra projekto vertė
417837.13
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras; VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Lietuvos 14-29 m. jaunų žmonių sveikata, palyginti su kitų ES šalių jaunimo sveikata, yra prasta (didžiausias savižudybių skaičius,didelis mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių, padaugėjo viršsvorį turinčių 15 m. amžiaus vaikų; daugiau nei pusė 15 m. amžiaus vaikų yra vartoję alkoholį, apie 30 proc. rūko; didelis paauglių nėštumų skaičius. Vertinant globalią ligų naštą 14-29 m. amžiaus grupėje, psichikos ir elgesio sutrikimų našta (DALY rodiklis) Lietuvoje 2010 m. sudarė 30 proc., išorinės mirties priežastys – 33 proc., tarp visų ligų, mirčių ir negalių priežasčių (OECD, 2012; IHME 2010, PSO 2010, Unicef 2013). Lietuvoje nėra vieningo kompleksinio, koordinuoto jaunimo sveikatos poreikiams pritaikyto sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio. Šio projekto tikslas yra sukurti ir įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) modelį Lietuvoje, kurio pagrindinė funkcija - per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų tekėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą. Projekto esmę sudaro kompleksinio adaptyvaus JPSPP modelio sukūrimas, validavimas, adaptavimas ir įdiegimas bandomojoje Rokiškio savivaldybėje bei vėliau JPSPP modelius diegiančių savivaldybių konsultavimas. JPSPP modelis apima: • JPSPP koordinuojančio centro įkūrimą visuomenės sveikatos biure, kuriame dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas koordinatorius, organizuojantis „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros paslaugas. • Sumaniomis inovacijomis paremto Nacionalinio jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimą, kuriame jaunuoliai galėtų surasti ekspertų parengtą patikimą, sistemingą, lengvai prieinamą ir patrauklia forma pateiktą informaciją, skirtą sveikatos stiprinimui ir jaunimo įgalinimui rinktis sveiką gyvenimo būdą. Interneto portale numatyta informacijos apie sveikatos paslaugas ir tiesioginio jaunimo konsultavimo per skaitmeninę žiniasklaidą galimybė. Per diskusijų forumus jaunuoliai galės ne tik bendrauti, bet ir vertinti JPSPP modelio veikimą. O projekto įgyvendinimo metu sukurti viešos prieigos bevielio interneto taškai padės viešinti šį portalą. Specialistams skirtoje portalo dalyje bus talpinami JPSPP teikimo protokolai ir metodikos. • JPSPP institucinio ir funkcinio tinklo sukūrimą taikant atvejo vadybos principą. Kompleksinis tarpsektorinis ir tarpinstitucinis funkcinis tinklas, kurio veikla – sveikatos priežiūros paslaugų (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebėsenos) teikimas jaunimui bus aprašytas 4-iuose paslaugų teikimo protokoluose (formalizuotuose JPSPP teikimo algoritmuose, detalizuojant kokie specialistai, kokiose institucijose, kada, kaip ir kokių tikslinių grupių jauniems žmonėms teikia paslaugas). 4 JPSPP teikimo protokolai bus parengti ir detalizuos paslaugų teikimo algoritmą psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse. • JPSPP modelio diegimo ir vertinimometodinių rekomendacijų parengimą. Sukurtas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo Lietuvoje.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX