Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms

Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms
  • Projekto kodas: EEE-LT06-KM-01-K-01-042
  • Projekto laikotarpis: 2014-06-30 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA "EUROPOS PARKAS"
Panaudota projekto lėšų suma 795910.18
Paramos suma 636728.15
Bendra projekto vertė
795910.18
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Vilniaus raj.

 

Projektu sprendžiamos trys skirtingo masto ir lygmens problemos: 1) vertingo kultūros paveldo objekto – Liubavo dvaro sodybos paveldo pastatų (oficinos ir oranžerijos) – bloga būklė ir netinkamumas visuomenės reikmėms; 2) neigiamas visuomenės požiūris į kultūros paveldo išsaugojimo svarbą; 3) nepakankamas tarpkultūrinis dialogas tarp daugiataučių Vilniaus regiono gyventojų, silpna jų vietinė tapatybė. Nuo 2006 m. VšĮ „Europos parkas" savo lėšomis su nacionaline bei tarptautine finansine parama nuosekliai ir kryptingai vykdo paveldo tvarkybos darbus Liubavo dvaro sodyboje. 2009-2011 m. įgyvendino EEE finansinių mechanizmų finansuotą projektą – restauravo Liubavo dvaro vandens malūną su originalia malimo įranga ir pritaikė jį muziejui, kuris sėkmingai veikia ir kasmet sulaukia vis daugiau lankytojų. Projektas buvo įvertintas ES kultūros paveldo prizu / 2012 m. Europa Nostra apdovanojimu už kultūros paveldo išsaugojimą. Šiuo metu VšĮ „Europos parkas" deda visas pastangas išsaugoti avarinės būklės pripažintus likusius du centrinės dvaro sodybos pastatus – oranžeriją ir oficiną: atlikti visi reikalingi tyrimai, parengtas pastatų restauravimo ir pritaikymo techninis projektas, atlikti tvarkybos I etapo darbai, sumažinantys griūties pavojų, bet neužtikrinantys ilgalaikio šio unikalaus barokinės architektūros komplekso išsaugojimo ir panaudojimo. Teikiamu projektu numatoma įgyvendinti likusius techniniame projekte numatytus tvarkybos darbus, o taip pat pritaikyti statinius muziejui ir bendruomenės centrui. Šiuo projektu pareiškėjas taip pat norėtų didinti visuomenės informuotumą apie ir keisti požiūrį į kultūros paveldo išsaugojimą. VšĮ „Europos parkas“ savo veikloje pastebi, kaip paveldo objektų savininkai/valdytojai ir likusi visuomenės dalis įtakoja vieni kitų supratimą ir požiūrį į paveldą, jo vertę ir poreikį jį išsaugoti. Visuomenei stokojant supratimo, kodėl verta išsaugoti architektūros autentiką, paveldo objektų valdytojai neturi motyvacijos kaupti atitinkamų žinių, didinti įgūdžių ir investuoti lėšų į paveldo išsaugojimą. Iš kitos pusės, neprižiūrimų ar netinkamai tvarkomų objektų lankytojai susiformuoja klaidingą supratimą apie paveldo vertingąsias savybes ir tinkamą jų apsaugą. Norint keisti šią paveldo išsaugojimui nepalankią abipusę priklausomybę, būtina ugdyti plačiosios visuomenės supratimą ir tuo pačiu paveldo objektų valdytojams suteikti praktikoje išbandytų paveldo tvarkybos srities žinių bei įkvepiančių pavyzdžių. Pareiškėjas jaučia pareigą pasidalinti savo patirtimi su kitų Lietuvos paveldo pastatų savininkais/valdytojais ir visuomene. Tuo tikslu projekte yra numatyti dveji mokymai. Galiausiai, projektu siekiama prisidėti prie tolerancijos ir tarpkultūrinio dialogo skatinimo Vilniaus regione, aktualizuojant Liubavo dvare gyvenusio, tris kultūras siejančio menininko R. Slizienio asmenybę. Projekto pridėtinė vertė ir stipriosios ypatybės: - bus restauruota Liubavo dvaro sodybos oficina ir oranžerija su XVIII-XIX a. šildymo įranga – vienintelis išlikęs XVIII a. nedidelių mūrinių, profesionalios architektūros baroko laikotarpiui būdingų užmiesčio dvaro reprezentacinio kiemo statinių ansamblis Lietuvoje; - sutvarkytuose pastatuose bus įrengtos unikalios ekspozicijos, pristatančios senąsias Lietuvos dvarų oranžerijas bei žymaus XIX a skulptoriaus ir architekto R. Slizienio (1804–1881) kūrybą; - bus sukurtos 2 naujos tiesioginės darbo vietos; - bus pilnai sutvarkyta Liubavo dvaro sodybos centrinė (reprezentacinė) dalis, taip suformuojant lankytojams patrauklų kompleksišką paveldo turizmo objektą, kas paskatins turizmo plėtrą ir netiesioginių darbo vietų kūrimą regione; - įtraukiant daugiatautę gyventojų bendruomenę bus sustiprinta vietinė tapatybė ir paskatintas dialogas su tautinėmis mažumomis; - derinant paveldo tvarkybos ir visuomenės švietimo priemones bus pasiektas sinergijos efektas; - projektas bus įgyvendinamas su didžiausią patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje turinčia Norvegijos organizacija – NIKU.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX