EEE ir NOR finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo taisykles

2014-2021 m. EEE ir NOR finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo taisykles, patvirtintas 2018-12-07 Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-419.  Pridedame nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da23d390e74911e88dd9e201dd8ee4f2/eQjDrWpuEh.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX