Kultūros paveldo apsaugos ir vadybos praktikos užsienyje

Praėjusiais metais vykusioje konferencijoje „Kultūros paveldas ir savivaldybės. Efektyvios vadybos link“ patirtimi dalinosi Norvegijos, Slovakijos, Lenkijos ir Estijos ekspertai. Nuo šiandien konferencijos pranešimus galima peržiūrėti internete. Kultūros ministerijos organizuotoje konferencijoje buvo pristatytos sėkmingos kultūros paveldo apsaugos ir vadybos praktikos.

Renginį pradėjo Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktorė Eglė Saudargaitė, pristačiusi surengtos konferencijos priežastis ir tikslus. Viešosios politikos analitikas ir vertintojas Darius Žeruolis apžvelgė dabartinę kultūros paveldo situaciją Lietuvoje, pateikdamas įžvalgas apie Lietuvos gyventojų kultūros įpročius, taikomą paskatų sistemą ir investicijas į kultūros paveldo apsaugą, remdamasis 2014-2017 metais atliktų tyrimų rezultatais.

Atsispiriant nuo esamų iššūkių pereita prie gerųjų užsienio valstybių patirčių, taikytų panašiems iššūkiams spręsti. Norvegijos ir Lenkijos atstovai (Ole Kristian Tollersrud, Aleksandra Chabiera) pristatė bendrą projektą “Home”, paskatinusį savivaldybes į paveldo objektus žvelgti kaip į resursus, galinčius reikšmingai prisidėti prie vietos plėtros, geresnių galimybių vietos bendruomenei sukūrimo. Taip pat buvo pristatytas Norvegijoje neseniai atliktas kultūros paveldo ekonominio poveikio vertinimo tyrimas, padedantis geriau suprasti investicijų į kultūros paveldą reikšmę (jį pristatė Norvegijos kultūros paveldo direktorato patarėjas Vegard Berggård).

Slovakijoje įgyvendinto projekto “Pro Monumenta” pavyzdys (pranešėjas Branislav Rezník, Slovakijos paminklų prevencinio konservavimo tarybos vadovas) atkleidė kaip investicijos į prevenciją, monitoringą ir paveldo objektų valdytojų konsultavimą leidžia užtikrinti ilgalaikę ir tvarią kultūros paveldo apsaugą, padedančią išvengti brangiai kainuojančių tvarkybos darbų ateityje.

Konferencijoje taip pat pristatytos Taline įgyvendinamos daug lėšų nereikalaujančios, paprastos, tačiau reikšmingus pokyčius lemiančios paveldo apsaugos priemonės. Tokios iniciatyvos kaip Tvarios renovacijos ir informacijos centro (SRIK) įkūrimas, „fasadų pasai“ ir kitos iniciatyvos padeda puoselėti istorinius miesto rajonus bei keičia gyventojų požiūrį į gyvenamąją aplinką.

Renginys organizuotas ir finansuotas pagal EEE finansinio mechanizmo programą "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas".

VISI KONFERENCIJOS VIDEO ĮRAŠAI PRIEINAMI YOUTUBE KANALE >>> 

 

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX