Programų sąrašas

Sveikata
Sveikata

Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, Lietuvos rizikos vaikų ir jaunimo situacija gali būti apibūdinama daugybe problemų, pvz. santykinai žemas subjektyvios sveikatos ir gerovės įvertinimas, didėjantis rūkymo, alkoholio i...

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ
Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Apie programą Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ operatoriumi paskirta MITA. Programa įgyvendinama kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Norvegijo...

Moksliniai tyrimai
Moksliniai tyrimai

Baltijos mokslo programa (angl. Baltic Research Programme) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) vals...

Pilietinė visuomenė
Pilietinė visuomenė

Apie Aktyvių piliečių fondą APF programos Lietuvoje įgyvendinimui skirta 9 mln. eurų. Programą finansuoja Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė per 2014-2021 metų laik...

Kultūra
Kultūra

Programos pavadinimas Kultūra Kodas LT04 Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos EEE finansinio mecha...

Dvišaliai santykiai
Dvišaliai santykiai

2014-2020 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalio bendradarbiavimo fondas) tikslas yra dviš...

Bendraukime