Prieš teikiant paraišką reikia dar kartą atkreipti dėmesį į reikalavimus pareiškėjams, kurie yra nustatyti Gairėse pareiškėjams. Jei projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, būtina atkreipti dėmesį ir į reikalavimus partneriams, kuriuos galima rasti Gairėse pareiškėjams.

Paraišką sudaro:

  • Bendroji (A) dalis;
  • Specialioji (B) dalis;
  • Visi specialiojoje (B) dalyje išvardinti pareiškėjo pateikiami dokumentai;
  • Visi specialiojoje (B) dalyje išvardinti kiekvieno partnerio pateikiami dokumentai;

Gairėse atskirais punktais nurodyti privalomi dokumentai;

Kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

Norint parengti paraišką, reikia užpildyti paraiškos bendrąją (A) dalį kuri yra 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 9 priedas, jos pildymo instrukcija – 10 priedas ir specialią (B) dalį, kuri yra Gairių pareiškėjams priedas.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra organizuos mokymus būsimiems pareiškėjams kurių metu bus pateikta visa aktuali  informacija apie kvietimą bei tinkamą paraiškos pildymą. Informaciją apie organizuojamus mokymus rasite pasirinkę Jus dominančią programą ir nurodę skiltį „Kalendorius” arba „Naujienos“.

Teikiant paraiškas atviram kvietimui svarbu žinoti kad:

  • Visos paraiškos bei jų priedai iki kvietime nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos turi būti teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.
  • Ant voko su paraiškos originalu, kopija ir el. paraiškos versija turi būti užrašytas kvietimo pavadinimas ir numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
  • Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra išsiūs paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą (raštu, faksu arba elektroniniu paštu), kuriame bus nurodytas paraiškai suteiktas unikalus kodas;
  • Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto spaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.
  • Kiti reikalavimai paraiškų pateikimui nustatyti Gairėse pareiškėjams.
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX