Pareiškėjas gali nuspręsti projektą įgyvendinti su partneriu (-iais), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris (žr. Gaires pareiškėjams)), registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Islandijos, Lichtenšteino kunigaikštystės ar Norvegijos Karalystėje pagal šių valstybių teisės aktus, ir kuris atitinka visus keliamus reikalavimus, kuriuos rasite Jus dominančios programos Gairėse pareiškėjams.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai), nepretenduojantis (-ys) gauti finansavimo, kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė ar mokslo ir studijų institucija ar kt. (žr. Gaires pareiškėjams)), registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Islandijos, Lichtenšteino kunigaikštystės ar Norvegijos Karalystėje pagal šių valstybių teisės aktus ir atitinkantis visus keliamus reikalavimus kuriuos rasite Jus dominančios programos Gairėse pareiškėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant kai kuriuos projektus privaloma į pagalbą pasitelkti partnerius iš užsienio.  

Nusprendus projektą įgyvendinti kartu su partneriu, pareiškėjas partnerių paiešką gali atlikti pats arba sudalyvauti seminaruose - kontaktų mugėse kurias rengia programų operatoriai. Informaciją apie seminarus ir kontaktų muges galite rasti prie Jus dominančios programos pasirinkę skiltį „Kalendorius“ arba „Naujienos“.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX