Tikslas: santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos stiprinimas, įgyvendinant programą „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“. Stiprinti dvišalius santykius ketinama įgyvendinant bendrus projektus ir keičiantis gerąja patirtimi.

Biudžetas: 469 173 Lt.

Fondo panaudojimo galimybės:
  • Priemonė A. Projektų partnerių paieška Norvegijoje prieš skelbiant atvirą kvietimą teikti projektų paraiškas arba partnerystės vystymas donorų partnerystės projektų paraiškų rengimo metu (28 150 Lt);
  • Priemonė B. Kompetencijos kėlimo skatinimas, ryšių užmezgimas ir plėtojimas, apsikeitimas žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp projektų vykdytojų Lietuvoje ir organizacijų, veikiančių baudžiamosios justicijos srityje Norvegijoje (187 669 Lt).

Daugiau informacijos: Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos apraše.
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX